Praktische informatie

Alle consultaties zijn op afspraak.

Emma      T 0478 62 63 95
Margaux  T 0498 54 08 66

Tijdens behandelingen kunnen wij niet altijd de telefoon opnemen. Spreek gerust een voicemailbericht in en dan bellen wij u terug.

Tarieven en terugbetaling

Wij werken als geconventioneerde therapeuten, waardoor u van de officiële terugbetalingstarieven van het RIZIV kunt genieten.

Inlichtingen over de honoraria en de terugbetalingen door uw ziekenfonds kan u verkrijgen bij uw kinesitherapeut of via deze link.

Bij betaling krijgt u getuigschriften mee die u kunt opsturen naar uw ziekenfonds voor de terugbetaling.

Betaling kan cash, met de bankkaart, met de bancontact-app of payconiq-app.

Een afspraak die niet 24u op voorhand wordt afgezegd, zal aangerekend worden.
Indien u tijdig de afspraak annuleert, kunnen wij iemand anders sneller helpen.
Volgens art. 75 van de Code voor Geneeskundige Plichtenleer, mag een kinesitherapeut schadeloosstelling vragen
voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd.