Orthopedische en sportrevalidatie

Onder algemene revalidatie verstaan we het behandelen van letsels van gewrichten, pezen en spieren. Denk maar aan een knieprothese, een geluxeerde schouder, een tenniselleboog…

Ook allerlei rug- en nekklachten vallen hieronder, zoals het revalideren van hernia’s, scoliose, artrose… Tot slot omvat dit orthopedische luik ook gangrevalidatie, valpreventie en reconditionering.

Bij sportrevalidatie gaan we een stapje verder.
Het einddoel is sportspecifiek, afgestemd op de sport van de patiënt. Eerst komt ‘return to sport’ aan bod, waarbij we via gedoseerde, progressieve oefentherapie de kenmerkende bewegingen integreren.

Als laatste volgt ‘return to play’, waarbij de patiënt via onze begeleiding klaargestoomd wordt zijn of haar match op het veld, loopwedstrijd,…