Pre- en postnataal

Prenataal
Houdingsoefeningen, stretchingsoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en houdingen om weeën op te vangen, …

Postnataal

  • Minimum 9 individuele sessies
  • bekkenbodemspieren met daarna  opbouwende oefeningen voor   de buik-, rug- en bilspieren en conditie
  • begeleid heropstart sporten
  • optioneel: tijdens 1 sessie kan er babymassage aangeleerd aan de mama en/of papa